درد عصبی (درد نوروپاتیک) (nerve pain)

دانلود پی-دی-اف

درد عصبی از آسیب حاصله به سیستم عصبی، از جمله طناب نخاعی، ناشی می¬شود. عصب¬های آسیب¬دیده پیام¬های اشتباه به مغز می¬فرستد. مغز این پیام¬ها را به¬عنوان پیام درد یا ناراحتی معنی می¬کند. درد عصبی امکان دارد در نواحی اتفاق ¬افتد که فرد هیچ¬گونه حس دیگری ندارد. این دردها ممکن است چندهفته یا چند ماه پس از بروز صدمه به طناب نخاعی ایجاد شود.

درد عصبی چگونه ایجاد می¬شود

طناب نخاعی سیگنال¬هایی از بدن فرد به مغز وی ارسال می¬کند. این سیگنال¬ها از رشته¬های عصبی موسوم به مسیرهای نخاعی فرستاده می¬شود. هریک از این مسیرها مانند سیم¬هایی است که اطُّلاعات خاصی را از مناطق مختلف بدن به مغز انتقال می¬دهد، اطلاعاتی از قبیل فشار، تماس، موقعیّت بدن، دما و درد. پس از بروز آسیب نخاعی، مسیر دردی که آسیب¬دیده است یک¬سری پیام¬های اشتباه به مغز ارسال می¬کند. این امر امکان دارد ناشی از وجود یک مدار آسیب¬دیده در طناب نخاعی فرد باشد. فرد این ارتباط اشتباه در طناب نخاعی را به¬عنوان درد اعضای مختلف بدن خود حس می¬کند. اگرچه ممکن است فرد درد را در پاها یا بازوهای خود حس کند، درد عصبی در واقع از اعصاب یا طناب نخاعی وی ناشی شده است.

درد عصبی چگونه حس می¬شود

انواع درد عصبی عبارت است از:

 • احساس سوزش
 • احساس سوزن سوزن شدن
 • احساس فشردگی
 • احساس مورمور
 • خارش
 • احساس سرما
 • احساس گزگز شدن
 • تیر کشیدن
 • شوک الکتریکی

آسیب عصبی باعث می¬شود فرد نسبت به عوامل غیردردناک حسّاس باشد. حتی تماس پوست بدن با لباس فرد عصبی ممکن است برای وی دردناک باشد. گاهی اوقات عوامل بسیار جزئی دردناک، مانند احساس گزگز شدن، ممکن است برای فرد دردناک¬تر از معمول باشد.

صحبت درباره میزان درد: هنگام صحبت با پزشک خود، می¬توانید میزان درد خود را با استفاده از محور ۰ تا ۱۰ زیر بسنجید:

درد عصبی درکدام نقطه از بدن ایجاد می¬شود

احساس درد عصبی در یک نقطه خاص از بدن اغلب به¬معنای این نیست که نقطه مزبور منشاء درد است. برخلاف درد ناشی از بریدگی یا کوفتگی، درد عصبی در عصب آسیب¬دیده ایجاد می¬شود. برخلاف آن¬چه فرد احساس می¬کند، درد عصبی در پوست، ماهیچه، یا مفاصل فرد ایجاد نمی¬شود.

یک نمونه رایج دردهای عصبی رایج این است که فرد پس از چهارزانو نشستن به¬مدّت طولانی احساس “به خواب¬رفتگی” در پا می¬کند. این احساس حاصل فشاری است که به عصب زانوی فرد وارد شده است. پس از “رفع احساس به خواب¬رفتگی”، فرد احساس بی¬حسی و سوزن سوزن شدن در پای خود می¬کند.

“درد ناشی از ضربه دیدن آرنج” یک نمونه دیگر از این نوع دردها است. هنگامی که آرنج فرد ضربه می¬بیند درواقع عصب اولنار فرد آسیب پیدا می¬کند. ضربه به این عصب ممکن است باعث ایجاد احساس سوزن سوزن شدن، بی¬حسی و احساس سوزش در دست افراد نزدیک به مچ و انگشت کوچک دست شود. زیرا بخش¬هایی از دست فرد از طریق عصب اولنار با مغز وی ارتباط برقرار می¬کند. با آن¬¬که آرنج فرد ضربه دیده است، وی درد را در ناحیه دیگر احساس می¬کند.

پس از آسیب¬دیدگی نیز، درد عصبی در طناب نخاعی به شیوه بسیار مشابهی ایجاد می¬شود. تفاوت این نوع درد با درد ناشی از ضربه دیدن آرنج این است که مسیرهای آسیب¬دیده در طناب عصبی فرد به¬طور مداوم اطلاعات درد به مغز فرد ارسال می¬کند.

درد عصبی ممکن است در نواحی ایجاد شود که فرد به¬واسطه آسیب¬دیدگی طناب عصبی هیچگونه احساس دیگری در آن ناحیه ندارد. درد در آن نواحی از بدن ایجاد می¬شود که به مسیرهای آسیب¬دیده متصل است.

صحبت درباره درد خود: توضیح دهید که کدام نقطه از بدن شما درد می¬کند. درد در کدام نقطه از بدن شما آغاز می¬شود و در کدام نقطه قطع می¬شود؟
هنگامی که درد عصبی ایجاد می¬شود

امکان دارد درد عصبی بلافاصله پس از آسیب¬دیدگی طناب عصبی ایجاد نشود. درد ممکن است چند هفته بعد آغاز شود و تا چند ماه یا چند سال ادامه پیدا کند. درد عصبی باید از همان ابتدا درمان شود زیرا این امر در جلوگیری از تشدید آن موثر است.

به الگوی درد عصبی خود توجه کنید. این¬گونه دردها امکان دارد به¬طور پیوسته و مقطعی طی روز یا شب وجود داشته باشد. برخی از عوامل ممکن است باعث تشدید درد در افراد شود. این عوامل عبارت است از بیماری، عفونت، کم¬خوابی یا حتی ناراحتی.

درباره درد خود: الگوی درد خود را با پزشک خود درمیان بگذارید. پرسشهای زیر را از خود بپرسید:

 • چه ساعاتی از روز درد بیشتری دارید؟
 • درد شما چه مدّت طول می¬کشد؟
 • آیا مداوم است یا مقطعی است؟
درمانهای درد عصبی

بهترین روش برای درمان دردعصبی بهره¬گیری از روش¬های مختلف است. شما و تیم مراقبت از سلامت شما باید ترکیبی از داروها و سایر روش¬های درمانی مناسب برای درد مزبور را امتحان کنید.

داروهای مناسب درد عصبی

داروهای درد عصبی با داروهای سایر دردها تفاوت دارد. داروهایی که برای درمان دردهای ناشی از عفونت، سردرد و آسیب-دیدگی عمومی استفاده می¬شود برای درمان درد عصبی چندان موثر نیست. چند نوع داروی متفاوت برای درمان درد عصبی وجود دارد. نحوه واکنش افراد مختلف به این داروها متفاوت است. پیداکردن داروی مناسب و میزان مصرف آن ممکن است طول بکشد و بیمار باید صبور باشد. گاهی اوقات ممکن است چند روز طول بکشد تا دارو تأثیر کند.

 • پرهگابالین (لیریکا) و گاباپنتین (نرونتین) اغلب نخستین داروهایی است که پزشک تجویز می¬کند. این داروهای ضد تشنج که برای جلوگیری از تشنج تجویز می¬شود برای درمان درد عصبی نیز موثر است.
 • برخی از داروهای ضدافسردگی (مانند آمیتریپتیلین) نیز برای درمان درد عصبی در برخی افراد موثر است.

پزشک ممکن است داروی مسکّن کوتاه مدّت برای شما تجویز کند تا در مواقع لزوم مصرف کنید. این داروها موسوم به داروهای دستیابی به موفقیت است. این داروها زمانی تجویز می¬شود که درد شما عود می¬کند یا تشدید (درد دستیابی به موفقیت) می¬شود.

سایر استراتژی¬ها

طب سوزنی و دستگاه تنس ( دستگاه تحریک الکتریکی عصب ) از جمله درمان¬های مناسب کاهش درد عصبی است. ورزش نیز در کاهش دردهای طولانی مدّت موثر است. از درمانگر خود بپرسید که چه درمانی برای شما موثر است.

مقابله با دردعصبی طولانی مدّت

امکان دارد درد شما پس از استفاده از دارو و سایر روش¬های درمانی به¬طور کامل درمان نشود. اگر یاد بگیرید چگونه با درد خود مقابله کنید درد کمتری حس خواهید کرد و کمتر در زندگی شما اختلال ایجاد می¬شود. روش¬های تمدّد اعصاب، دارو و مدیریت استرس نیز به شما کمک خواهد کرد. شرکت در فعالیّت¬های اجتماعی و تفریحی نیز در رمان شما موثر خواهد بود. استراتژی¬های بسیار دیگری نیز برای مقابله با درد وجود دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به جزوه نکات اساسی در مورد طناب نخاعی: مقابله با درد طولانی مدّت مراجعه کنید..

یادداشت روزانه درد: اگر هرروز درد دارید، آن را یادداشت کنید. این امر به شما کمک می¬کند که به یاد داشته باشید در روزها و هفته¬های اخیر چه اتّفاقی برای شما روی داده است. هم¬چنین پزشک شما با مطالعه این یادداشت روزانه می¬تواند متوجه شود که درمان¬های تجویزی وی تا چه حد موثر بوده است.
سلب مسئولیت: