زندگی اجتماعی (Community Living)

[vc_row inner_container=”” no_margin=”” padding_top=”20px” padding_bottom=”0px” border=”none” parallax=”” marginless_columns=””] [vc_column width=”1/4″]
مسکن
[/vc_column] [vc_column width=”1/4″]

گزینه های مَسکن حمایتی

مَسکن موقت قبل از انتقال

واحدهای مسکونی با خدمات حمایتی (اس اس ال یو)

[/vc_column]

[vc_column width=”1/4″]
اصلاحات محل
سکونت
[/vc_column] [vc_column width=”1/4″]

آماده سازی موقت دستشویی و حمام

سطح شیبدار موقف برای ورود به خانه

[/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column width=”1/4″]
خدمات
اجتماعی
[/vc_column] [vc_column width=”1/4″]

برنامه خوشامد گویی شهر تورنتو

برنامه مهارت های زندگی   مایل

مرکز دسترس به مراقبت های اجتماعی

خدمات یاری رسانی مراقب شخصی

راهنمای ویل ترنس

پیوستن به مرکز بدن سازی یا استخر درمانی

[/vc_column]

[vc_column width=”1/4″]
کمک های
مالی
[/vc_column] [vc_column width=”1/4″]

برنامه حمایت از معلولین انتاریو

مرکز خدمات رفاهی انتاریو (او دبلیو)

مزایای از کار افتادگی در طرح بیمه بازنشستگی کانادا

مزایای بیمه بیکاری استعلاجی

برنامه دارویی تریلیوم

تخصیص بودجه مستقیم برای دمات مراقب شخصی

[/vc_column] [/vc_row]